Sinds 2015 stijgt het aantal stagiairs jaarlijks met enkele procenten, met name dankzij de economische hoogconjunctuur. Als gevolg daarvan neemt de vraag naar juridische diensten toe en nemen kantoren meer stagiairs aan.

In 2010 startten duizend advocaat-stagiairs met de beroepsopleiding. Dat aantal daalde tot minder dan 700 in 2014. In 2017 begonnen 872 jonge advocaten aan de driejarige opleiding, die zowel in het voor- als najaar start. Dit jaar zijn dat er vijftig meer.

De NOvA werkt momenteel aan vernieuwing van de beroepsopleiding, onder de noemer BA2020. Volgens plan moet gaat de opleiding nieuwe stijl in maart 2020 van start. Of die datum wordt gehaald is echter onzeker.

KOM NAAR HET EEUWCONGRES

Op dinsdag 25 september viert het Advocatenblad het 100-jarig bestaan met een Eeuwcongres vol actuele onderwerpen en masterclasses.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving
Advertentie