Door de komst van MyTelio kan niet meer op de gebruikelijke wijze een afspraak worden gemaakt. Ook kunnen advocaten geen terugbelverzoek meer achterlaten. Zij moeten de app downloaden, een saldo opwaarderen en vervolgens een voicemail inspreken. Elke cliënt krijgt een MyTelio-nummer en kan de voicemails afluisteren.

Op de website van de PI Zaanstad blijkt ‘zelfredzaamheid van de gedetineerde’ de reden voor de invoering van dit nieuwe systeem. Volgens de NVJSA zitten er echter nogal wat haken en ogen aan het gebruik van de app. Zo moet voor gebruik van de app worden betaald, is niet duidelijk of en hoe deze berichten worden opgeslagen en zijn er problemen rondom de praktische uitvoerbaarheid van de app.

‘Wij adviseren om bezoekafspraken en terugbelverzoeken gewoon via de normale telefoonnummers van de betreffende inrichting te realiseren,’ zegt de NVJSA in het persbericht. ‘Als men u daar niet verder wil helpen, adviseren wij om het terugbelverzoek via de zaaksofficier van justitie gestalte te geven.’

Snel overleg

De Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA) staat achter het advies van de NVJSA. ‘Wij zijn het hier helemaal mee eens,’ zegt bestuurslid Marnix van der Werf. ‘Het nieuwe systeem is al ingegaan, dus er moet snel actie worden ondernomen.’

Ook de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) geeft aan alle begrip te hebben voor het standpunt van de NVJSA. ‘De NOvA heeft al enige tijd contact met DJI over dit onderwerp. DJI onderkent daarbij dat het in rekening brengen van kosten aan advocaten een ontoelaatbare beperking is van het vrij verkeer tussen raadsman en cliënt, maar heeft deze nieuwe werkwijze toch per 1 september laten ingaan. Dit moet zo snel mogelijk worden teruggedraaid. Daarnaast dient er overleg plaats te vinden over een aantal praktische knelpunten, zoals het eerder gesignaleerde taalprobleem. De NOvA gaat daarover graag, samen met de specialisatieverenigingen, met DJI op korte termijn in gesprek.’

Contactpogingen van de NVJSA met de DJI liepen deze week op niets uit. De vereniging heeft inmiddels met de NVSA een kort geding aangespannen. Deze vindt plaats op dinsdag 11 september om 10.00 uur bij de Rechtbank Den Haag. Het verplichte gebruik van MyTelio is opgeschort tot de behandeling van de zaak. Terugbelverzoeken en bezoekafspraken kunnen dus voorlopig op de oude manier worden ingediend.

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie