Verder blijkt dat vijftig procent van de kinderen tijdens de procedure niet over de scheiding heeft kunnen praten. Hetzelfde percentage geeft aan op latere leeftijd nog last te hebben van de scheiding.

Voorzitter Dianne Kroezen is niet verbaasd over de resultaten. ‘Sinds 2009 is het bij een scheiding verplicht een ouderschapsplan op te stellen waarbij de kinderen worden betrokken, maar dat wordt vaak niet gecontroleerd. In Nederland worden kinderen doorgaans pas vanaf twaalf jaar door de rechter uitgenodigd voor het zogenaamde kindgesprek. In de praktijk blijkt echter dat veel kinderen de rechter helemaal niet spreken, of alleen een brief schrijven.’

De deelnemers aan het onderzoek pleiten voor meer inspraak en professionele begeleiding van zowel ouders als kinderen. De vFAS ziet graag begeleiding van de kinderen door een vertrouwenspersoon. ‘Vooral als het gaat om afspraken rondom de omgangsregeling,’ zegt Kroezen. ‘Dit kan een kinderpsycholoog of gespecialiseerde scheidingsmediator zijn.’

Het onderzoek vond afgelopen zomer plaats. Ruim vijfhonderd volwassenen namen deel.

KOM NAAR HET EEUWCONGRES

Op dinsdag 25 september viert het Advocatenblad het 100-jarig bestaan met een Eeuwcongres vol actuele onderwerpen en masterclasses.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving
Advertentie