In de komende weken heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) tijd om vragen te beantwoorden die tijdens de zitting aan bod kwamen. Komen partijen er na die periode in gezamenlijk overleg niet uit, dan volgt een vonnis. Tot dat moment kunnen terugbelverzoeken en het maken van bezoekafspraken op de oude wijze worden doorgegeven.

Sinds 1 september kunnen advocaten cliëntbezoeken in de PI Zaanstad en Dordrecht enkel nog inplannen via de MyTelio-app. Zij moeten de app downloaden en saldo opwaarderen. Daarna kunnen ze cliënten bellen en een voicemail achterlaten. Dat kost vijftien cent per keer. De cliënt belt vervolgens terug om een definitieve afspraak te maken. Hij is zelf verantwoordelijk voor het plannen van bezoeken met zijn advocaat buiten bloktijden en familiebezoeken.

Strafrechtadvocaten voorzagen op verschillende vlakken problemen. De Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) riep op 6 september op de app niet te gebruiken.

‘Aantasting fundamentele pijlers rechtsstaat’

Tijdens het korte geding gaven de NVJSA en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) aan dat de maatregel van de DJI ‘past in de niet fraaie opsomming van aantastingen van fundamentele pijlers van de rechtsstaat’. Zo werkt MyTelio alleen via Android en IOS en belemmert het verplichte gebruik van de app het vrije verkeer tussen gedetineerden en advocaten. Daarnaast is de vraag hoe advocaten via de app gaan communiceren als cliënten geen Nederlands spreken. Ook weten volgens de verenigingen niet alle cliënten hun MyTelio-nummer.

Verder is de waarborging van de geheimhouding een probleem, stellen de NVJSA en NVSA. Zo blijkt uit de privacyverklaring van MyTelio dat de app in ieder geval gegevens zoals IP-adressen, data en tijdstippen van bezoeken registreert.

‘PI's bepalen eigen beleid’

Volgens de landsadvocaat mogen penitentiaire inrichtingen (PI) zelf bepalen of ze MyTelio exclusief invoeren, dat is niet aan de DJI. Ook zou een exclusieve toepassing van de app geen inbreuk op het vrije verkeer vormen, laat staan een ontoelaatbare inbreuk. De landsadvocaat wijst erop dat de advocaat vrije toegang heeft tot cliënten, maar met inachtneming van de huishoudelijke reglementen van de inrichtingen. Ook zouden er in het verleden regelmatig klachten zijn geweest over terugbelverzoeken. De landsadvocaat benadrukt dat het behandelen van terugbelverzoeken nooit tot de functiebeschrijving van de medewerkers van de PI’s heeft behoord.

Verder zou de kostenstijging bij de invoering van de app verwaarloosbaar zijn. Daarnaast kunnen advocaten een tolk inschakelen om een voicemail in te spreken bij cliënten waarmee zij niet kunnen communiceren. Andersom geldt dat de PI een tolk beschikbaar stelt als een cliënt een voicemail in wil spreken.

Rond 9 oktober wordt duidelijk of de DJI alle vragen van de NVJSA en NVSA heeft kunnen beantwoorden. Deze hebben voornamelijk betrekking op de kosten en het waarborgen van de geheimhouding.

KOM NAAR HET EEUWCONGRES

Op dinsdag 25 september viert het Advocatenblad het 100-jarig bestaan met een Eeuwcongres vol actuele onderwerpen en masterclasses.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving
CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie