Een rechter én een officier tipten Hans en Wim Anker twintig jaar geleden: houd Van der Goot in de gaten. Veel strafzaken deed hij niet, maar als hij ze deed, viel hij op. De advocatentweeling is altijd op zoek naar jong talent. ‘We scouten,’ zegt Wim Anker. ‘Tjalling was een voltreffer.’  

De 51-jarige Van der Goot is sinds 1999 verbonden aan Anker & Anker Strafrechtadvocaten. Steeds meer vormt hij het geluid en gezicht van kantoor, onder meer bij praatprogramma’s. Landelijke bekendheid verkreeg hij onder meer als advocaat in de Amsterdamse zedenzaak en de documentaire De verdediging van Robert M. Drie jaar werd Van der Goot gevolgd door de filmmakers.

‘Hij durft tegen de stroom in te roeien, onafhankelijk, met een impopulair standpunt.’

Anker noemt het een ‘moedige stap’ om mee te werken. ‘De bananenschillen liggen links en rechts voor je. Maar juist in deze zaak kun je laten zien waar een advocaat voor staat. Die jaren waren heftig, maar hij kan omgaan met de kritiek. Hij durft tegen de stroom in te roeien, onafhankelijk, met een impopulair standpunt.’ Het leverde complimenten op vanuit de balie en zelfs van ouders van slachtoffers in de Amsterdamse zedenzaak, die hun waardering uitspraken voor de verdediging. ‘Zijn toon tijdens zittingen is beleefd, correct, niet grievend,’ zegt Anker. ‘Hij gaat uit van zijn eigen sterke punten en brandt anderen niet af.’  

Anker & Anker staat zich voor op het groot aantal pro-Deozaken. Ook Van der Goot vindt dat erg belangrijk, vertelt zijn kantoorgenoot. ‘Toevoegingen zijn bepaald geen vetpot, maar daar kijkt Tjalling niet naar. Dat is niet een vraag die hij stelt.’ Naast zijn praktijk, met veelal zeden- en geweldszaken, geeft Van der Goot op regelmatige basis les aan beroepsgenoten. Anker prijst hem om zijn kwaliteit, die onder meer te zien is in zijn doorwrochte pleitnota’s. Anker roemt Van der Goot daarnaast om zijn integriteit. ‘Hij wacht belangenverstrengeling niet af, maar stapt een halte eerder uit. Hij vermijdt niet alleen de schijn van belangenverstrengeling, maar ook de kans daarop.’ 

 

Wapenfeiten

Van der Goot studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen met een specialisatie in zowel straf- als privaatrecht. In 1994 werd hij beëdigd en vanaf 1999 is Van der Goot verbonden aan Anker & Anker Strafrechtadvocaten. De Friese advocaat werd begin 2016 genomineerd voor de titel ‘Meest gewaardeerde advocaat’. Van der Goot is fervent twitteraar en roert zich met opiniestukken, meestal in de noordelijke dagbladen. 

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie