De regelrechter onderzoekt samen met partijen in een gesprek of ze er onderling uit kunnen komen. Als dat niet lukt, hakt de regelrechter alsnog de knoop door. ‘Het blijft dus wel een rechtszaak,’ aldus de Rechtspraak.

Het deelnemen aan de pilot is niet verplicht. Alleen als beide partijen dat willen, wordt de regelrechter ingeschakeld. Het voordeel van de regelrechter is dat het gesprek op korte termijn kan plaatsvinden en dat het griffierecht voor particulieren 39,50 euro per partij is. Het griffierecht dat bedrijven betalen, ligt iets hoger.

Uitleg

Tijdens het gesprek vraagt de regelrechter aan partijen om uit te leggen wat er aan de hand is en wat er volgens hen moet gebeuren. De regelrechter onderzoekt of de partijen er samen uit kunnen komen en geeft daarbij zo nodig advies. Wanneer er door partijen zelf geen oplossing wordt gevonden, neemt de regelrechter een beslissing.

De regelrechter behandelt onder meer arbeidszaken, huurzaken, consumentenzaken, geldvorderingen, schades en burenruzies. Bestuurszaken en de meeste familiezaken worden niet door de regelrechter behandeld.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie