SP-Kamerlid Van Nispen stelde de minister vragen over het aantal sociaal advocaten dat stopt, zoals jeugdrechtadvocaat Marije Jeltes. De minister wijst in zijn antwoorden op cijfers van de Raad voor Rechtsbijstand. Het totale aantal advocaten dat toevoegingen deed is in 2017 ten opzichte van 2016 met twee procent gedaald (van 7.410 naar 7.260 advocaten). Het aantal toevoegingen nam in die periode met 6,8 procent af, van 445.705 naar 415.618. ‘Deze cijfers wijzen erop dat deze afname niet verontrustend is, omdat voor een goede werking van het stelsel voldoende rechtsbijstandverleners in het stelsel werkzaam zijn,’ schrijft Dekker.

Aantrekkelijk

Verder laat de minister weten dat de sociale advocatuur, en de advocatuur in het algemeen, een belangrijke rol spelen ‘in de bescherming van rechtsstatelijke waarden en het garanderen van toegang tot recht voor iedereen’. Hij is het met Van Nispen eens dat het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand voldoende aantrekkelijk moet zijn om op termijn genoeg kwalitatief goede advocaten aan het stelsel te blijven binden. Dekker voegt daaraan toe dat het wel om zaken moet gaan waarin bijstand door een advocaat de beste oplossing biedt voor het probleem.

Urgentie

De minister herhaalt in de antwoorden dat het stelsel van rechtsbijstand wordt herzien langs de lijnen van de rapporten van de commissie-Wolfsen en de commissie-Van der Meer binnen de bestaande budgettaire kaders. ‘Ik voel de urgentie om op korte termijn veranderingen tot stand te brengen,’ laat Dekker weten. Zijn prioriteit ligt op dat vlak bij het familierecht, omdat volgens het rapport van de commissie Van der Meer daar de urgentie het grootst is. Binnenkort zal de minister meer informatie verschaffen over hoe de modernisering van het stelsel wordt uitgewerkt.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie