Duthlers adviesbureau Duthler Associates kreeg in 2013 de opdracht van het ministerie van VWS om te adviseren over de tekst van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Op grond van die wet zouden zorgtaken overgeheveld worden naar gemeenten. Volgens Follow the Money heeft het bedrijf aanbevelingen gedaan die zijn overgenomen in het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel werd vervolgens aangenomen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Duthlers stem als sentaor was doorslaggevend: het wetsvoorstel werd aangenomen met 37 tegen 36 stemmen.

Verbaasd

Deskundigen verklaren op Follow the Money verbaasd te zijn. ‘Dit is de slager die zijn eigen vlees keurt,’ zegt hoogleraar bedrijfsethiek Muel Kaptein. Volgens Kaptein gaat Dutlers werkwijze ‘volstrekt’ tegen het idee van de Trias Politca in. Volgens hoogleraar staatsrecht Wim Voermans is er ‘op zijn minst sprake van de schijn van belangenverstrengeling.’

Behalve senator en adviseur bij Duthler associates is Duthler advocaat. Ze is oprichter van First Laywers op en houdt kantoor in Den Haag, op hetzelfde adres als Duthler associates. Volgens de Haagse deken Arjen van Rijn kan de berichtgeving over Duthlers handelswijze als senator reden zijn voor onderzoek naar  ‘de relevante aspecten van haar handelen als advocaat in dat verband’. Of dat nu ook de orde is, kon hij nog niet vertellen.

 

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie