Van Waterschoot trad in 2004 toe tot de rechterlijke macht. Ze begon haar carrière in de wetenschap en de advocatuur. ‘Ik vind het een voorrecht dat ik vanaf vandaag al mijn collega’s in de rechtspraak, zowel de officieren van justitie als de rechters, kan verenigen en als voorzitter van de NVvR mag vertegenwoordigen,’ laat Van Waterschoot weten.

De nieuwe voorzitter krijgt meteen te maken met dossiers als de digitalisering van de rechtspraak en de werkdruk bij de magistratuur. Half september stuurde de NVvR nog een brandbrief aan de minister. Hierin schetst de NVvR de ernst van de problemen die ontstaan door het financiële tekort binnen de rechtspraak. ‘De rechtspraak als pijler onder de democratische rechtsstaat staat onder druk en dreigt te worden uitgehold,’ schreef de NVvR.

Ongeveer 75 procent van de officieren en rechters zijn aangesloten bij de beroepsvereniging.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie