Het College van Afgevaardigden van de NOvA boog zich woensdag in Utrecht opnieuw over het nieuwe rechtsgebiedenregister, dat op 1 januari 2019 het licht moet zien. Deze databank is bedoeld om rechtzoekenden te helpen een geschikte advocaat te vinden, met de juiste expertise. Het zoekregister wordt voor alle advocaten bij verordening verplicht.

Aanvankelijk bestond het idee om advocaten te kenmerken als ‘vakbekwaam’. Die kwalificatie dekt de lading echter niet, meldde AR-lid Bernard de Leest het CvA. Alle advocaten zijn immers vakbekwaam, anders zouden ze geen advocaat zijn.

Het voorstel wordt nu om de kwalificatie ‘bijzonder vakbekwaam’ te gebruiken. De NOvA wil dat advocaten zich in het nieuwe zoekregister met maximaal vier rechtsgebieden aanmelden, op een totaal van 32. Als de verordening van kracht wordt, zijn ze vervolgens gehouden om die registratie van bijzondere vakbekwaamheid ook te vermelden op de eigen website. Volgens De Leest ontstaat daarmee een onderscheid met de niet-geregistreerde rechtsgebieden, hetgeen de transparantie vergroot.

Advocaten mogen zich op hun eigen website overigens blijven afficheren als deskundig op andere rechtsgebieden. Ze moeten zich wel realiseren dat zowel de tuchtrechter als de civiele rechter daar een uitspraak over kan doen, aldus De Leest.

Specialist

Als het aan De Leest ligt, komt straks ook ‘de specialist’ om de hoek kijken. In zijn visie is dat nog een graad hoger. ‘Het kan dus zijn dat je specialist bent op een bepaald rechtsgebied en bijzonder vakbekwaam op een ander.’ De kwalificatie ‘specialist’ vergt lidmaatschap van een specialisatievereniging, stelt De Lees. De NOvA gaat daarover binnenkort met die verenigingen in overleg.

Het CvA stemt in december over de verordening die tot het nieuwe rechtsgebiedenregister leidt. Het is nog niet duidelijk of het college akkoord gaat. Nog niet alle regionale fracties hebben zich laten overtuigen van nut en noodzaak, bleek woensdag.

Advertentie