Het ‘experiment resultaatgerelateerde beloning in letsel en overlijdensschadezaken’ begon in 2014 en loopt eind dit jaar af. Volgens de NOvA is het echter nog te vroeg om een oordeel te vellen over het verloop van de proef. Hoewel de ervaringen ‘gematigd positief’ zijn, is slechts in beperkte mate gebruik gemaakt van het experiment. Bovendien loopt een aantal zaken nog.

Volgens de algemene raad van de NOvA leert de evaluatie tot dusver dat stopzetten van het experiment ongerechtvaardigd is. Verlenging met nog eens vijf jaar biedt de kans lopende zaken af te ronden en nieuwe zaken aan te melden, zodat een beter beeld kan worden verkregen.

Het College van Afgevaardigden van de NOvA besluit formeel in december over verlenging van het experiment.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) liet de Tweede Kamer recent weten te wachten op het oordeel van de NOvA, alvorens te besluiten over uitbreiding van het experiment.

Advertentie