De livegang van openrecht.nl is gepland in de week van 22 oktober, de International Open Access Week 2018. Open access houdt de gemoederen bezig, benadrukt Leo van der Wees, IT-jurist en secretaris van OpenRecht. Hij onderstreept dat de betaalmuren van veel juridische uitgevers de openbaarheid van wetenschappelijk-juridische content in de weg zitten. ‘De missie van de Stichting OpenRecht is het – in samenwerking met de gehele Nederlandse juridische gemeenschap – tot stand brengen en beheren van een publiek toegankelijk onlineplatform met kwalitatief goede juridische teksten,’ staat te lezen op website van de stichting. Peter Piepers, manager Support and Innovation bij Van Doorne, is voorzitter van de stichting. Verder bestaat het bestuur uit mensen uit de rechtspraktijk en -wetenschap.

De site bevat aan het eind van 2018 minimaal duizend eerder gepubliceerde artikelen en annotaties die linken naar wetten, uitspraken, rapporten en andere artikelen. ‘Opdat het onderzoekswerk eenvoudig en snel zal gaan,’ zegt Van der Wees.

Op dit moment worden er redacties gevormd die de kwaliteit van de artikelen moeten bewaken. ‘De verdere technische en inhoudelijke ontwikkeling van het platform ligt in handen van het juridische veld zelf,’ aldus de stichting.

Publiek toegankelijk

Ton Hol, hoofd van het departement Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht, zegt blij te zijn met het initiatief. ‘Universiteiten doen onderzoek met publieke middelen, om die reden moeten de publicaties ook zo veel mogelijk publiek toegankelijk zijn,’ stelt hij. ‘Naar aanleiding van de hoge kosten die worden gemaakt voor de abonnementen op juridische tijdschriften, hebben de vertegenwoordigers van universiteiten elkaar opgezocht. Door OpenRecht zal men minder afhankelijk worden van abonnementen. Dit is niet alleen in het belang van de maatschappij, maar ook wetenschappers hebben hier belang bij, omdat ze een breder publiek kunnen bereiken.’

Hol is enthousiast over de mogelijkheid die OpenRecht biedt om allerlei kennisbronnen te koppelen. ‘Zo is wetgeving al toegankelijk en wanneer daaraan jurisprudentie, annotaties en ook wetenschappelijke literatuur worden gekoppeld, heb je een fundgrube aan kennis.’ Inmiddels is de Stichting OpenRecht ook in gesprek met Belgische collega’s om een Belgische variant op te zetten.

Voor de financiering van de bureauredacties en het onderhoud van de site is de Stichting OpenRecht nog op zoek naar geldschieters. Daarvoor hoopt de stichting aan te kunnen kloppen bij onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandse orde van advocaten en cOAlition S, het EU-initiatief dat medio 2020 alle publiek gefinancierde publicaties vrij toegankelijk wil hebben.

Open content

Wirt Soetenhorst, juridisch uitgever van Boom uitgevers, geeft aan positief te staan tegenover open access in de juridische wereld. ‘Het initiatief voor OpenRecht loopt al jaren en ik heb nu voor het eerst het gevoel dat het ook echt van de grond kan komen.’

Wel onderstreept hij dat open access van met publieke middelen tot stand gekomen publicaties niet mag worden verward met de roep van advocatenkantoren om open content. ‘Voor zover mij bekend zijn artikelen geschreven door medewerkers van kantoren niet met publieke middelen tot stand gekomen. Maar de redenering die erachter zit, waarom moeten wij twee keer betalen, kent natuurlijk parallellen. Ik geloof ook niet dat partijen vinden dat alles zomaar gratis moet worden. Men begrijpt heus wel dat uitgevers toegevoegde waarde hebben en nodig zijn om het publicatiesysteem in stand te houden.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie