Vorig jaar is de inrichting van de kwaliteitstoetsen vastgesteld. Daarmee zijn alle advocaten straks verplicht deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback.

Voor de invoering van de kwaliteitstoetsen is een formele wetswijziging nodig van artikel 26 Advocatenwet. De NOvA heeft hierover al geruime tijd overleg met het ministerie. De NOvA stelt zich sterk te hebben gemaakt voor inwerkingtreding van de wet met ingang van 1 januari 2019. Het is nu nog niet duidelijk wanneer de wetswijziging wel doorgang kan vinden.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie