De daling komt met name door minder toevoegingen voor asielzaken. Het merendeel van de afgegeven toevoegingen (94%) bestond uit reguliere toevoegingen. Daarnaast werd 4 procent (17.000) als mediationtoevoeging afgegeven. Dat is ongeveer net zoveel als in 2016. Twee procent (8500) van de toevoegingen ging om een lichte adviestoevoeging. Dat is ongeveer drie procent minder als in 2016.

Van de reguliere toevoegingen zag 31 procent op strafrechtzaken, vijftien procent op personen- en familierechtzaken, acht procent op asielzaken en vijf procent op vreemdelingenzaken.

afgegeven-toevoegingen

Rechtsbijstandverleners

Eind 2017 stonden er ruim 10.000 rechtsbijstandverleners bij de Raad ingeschreven, blijkt uit het rapport. De meeste rechtsbijstandverleners staan bij de Raad ingeschreven als advocaat (91%).

In 2017 verleenden ruim  7.200 advocaten in ten minste één zaak gesubsidieerde
rechtsbijstand. Het aantal liep in 2015 voor het eerst terug, en in 2017 opnieuw.
Daarvoor was er elk jaar groei zichtbaar. Van alle advocaten die in 2017 bij de NOvA ingeschreven stonden is 41% actief als rechtsbijstandverlener binnen het stelsel. Dit percentage is wederom iets gedaald ten opzichte van het jaar ervoor (42%).

rechtsbijstandsverleners

Het gemiddeld aantal reguliere toevoegingen per advocaat per jaar is in 2017
afgenomen van 57 naar 54. Dit is volgens de raad het gevolg van de forse afname van het aantal toevoegingen in 2017 en de naar verhouding kleinere afname van het aantal binnen het stelsel actieve advocaten. Het gemiddelde aantal lichte adviestoevoegingen per advocaat is in 2017 gelijk gebleven ten opzichte van 2016 en ligt op 3,3.

aantal-per-advocaat

Uit- en instroom

In 2017 traden 531 advocaten toe tot het stelsel van gesubsidieerde
rechtsbijstand. Het jaar daarvoor waren dat er nog 592. De instroom is in 2017 relatief laag en kleiner dan de uitstroom. De uitstroom (681 advocaten) is relatief hoog ten opzichte van eerdere jaren. In 2016 stroomden ruim 700 advocaten uit, de jaren ervoor lag dat aantal op 623 en 606.

Verder blijkt uit de monitor dat de groep die in twee opeenvolgende jaren deelneemt aan het stelsel, substantieel is. Van de advocaten was 93% in zowel 2016 als in 2017 actief. Van alle advocaten die in 2017 zaken op basis van een toevoeging behandelden,
verleende 90% continu gesubsidieerde rechtsbijstand gedurende een periode van
vijf jaar (gerekend vanaf 2013) of sinds hun toetreding tot het stelsel.

uit-en-instroom
FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie