declarabel
Bron: Benchmark Advocatuur 2018

Bij nichekantoren ligt het gemiddelde aantal declarabele uren per dag op 5,2. Full-service kantoren halen dagelijks gemiddeld 5,4 uur. Dit ligt onder het gewenste gemiddelde van 6,0 uur per dag. Bij het onderscheid tussen randstadkantoren en regiokantoren gaat het om gemiddelden van 5,2 respectievelijk 5,3 uur per dag.

Bij kantoren met één tot negen fee-earners ligt het gemiddelde op 5,0 uur per dag. Kantoren met tien tot negentien fee-earners halen gemiddeld 5,3 uur per dag, bij kantoren met twintig tot 26 fee-earners is dat 5,7 uur.

Blijkens het onderzoek bedraagt het gemiddelde uurtarief van kantoren in de Randstad 226 euro. Buiten de Randstad is dat gemiddeld 201 euro. Nichekantoren hanteren hogere tarieven dan niet-gespecialiseerde kantoren.

Kantoren met relatief weinig advocaten hebben over het algemeen minder ondersteunend personeel dan grotere kantoren. Een advocaat bij een kantoor met tenminste twintig ‘fee-earners’ wordt door gemiddeld 0,52 fte ondersteund. Kantoren met drie tot negen advocaten hebben gemiddeld 0,38 fte aan ‘fee-burners’.

Aan de Benchmark Advocatuur 2018 van Wolters Kluwer deden 182 kleine en middelgrote kantoren mee.

Advertentie