De advocaten Thom Dieben (JahaeRaymakers Advocaten, Rotterdam), Angelique Perdaems (Hertoghs Advocaten, Rotterdam), Erik Scheers (Scheers Advocatuur, Amsterdam) en Jaap Lameijer (DLA Piper, Amsterdam) hadden zich tot de Europese Commissie gewend uit onvrede met de werkwijze van de hoogste Nederlandse rechters, de Hoge Raad en de Raad van State. Volgens hen wijzen de hoogste Nederlandse rechters het stellen van prejudiciële vragen ten onrechte zonder motivering af. In hun ogen zou dat volgens vaste jurisprudentie wel moeten gebeuren en alleen bij uitzondering niet nodig zijn.

De advocaten wilden dat de Europese Commissie een inbreukprocedure zou starten bij het Europees Hof wegens schending van het Europees recht.  Dat gaat echter niet gebeuren. Brussel heeft de vier laten weten geen verder vervolg te geven aan hun klacht.

Advocaat Erik Schreers toont zich teleurgesteld. De praktijk om ongemotiveerd uitspraak te doen is niet goed voor het vertrouwen in een correcte afdoening door de hoogste rechters, stelt hij. ‘Het is dan ook erg jammer dat de Europese Commissie geen reden ziet de motiveringsweigering door de Nederlandse Hoge Raad en Raad van State voor te leggen bij het Europees Hof van Justitie. Hiermee is het in plaats van een juridische een politieke beslissing geworden en is het aan de politiek om, in het belang van de rechtsstaat en het voorkomen van allerlei schadevergoedingsprocedures, het verplicht motiveren middels een wetswijziging voor te schrijven.’

 

 

 

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie