Jebbink doelt met zijn verzoek op de rol van reservisten die raadsheren van de Hoge Raad van advies kunnen voorzien. Daarbij vindt volgens de strafpleiter beïnvloeding plaats, stelt hij in zijn pleitnota. ‘De reservisten stemmen wel niet mee, maar het is de vraag of dat ertoe doet, nu hun rol in de beïnvloeding van de beslissing zo belangrijk is en bepalend kan zijn voor de vraag of links- of rechtsaf wordt geslagen.’

Volgens Jebbink is de rol van reservisten in strijd met het vereiste dat individuele rechters, in het licht van het principe van onafhankelijkheid en onpartijdigheid, gevrijwaard moeten zijn van ‘undue influence’. ‘Ook als het gaat om invloed van collegarechters.’

Geen antwoord

Het wrakingsverzoek is ingediend in de zaak van een aangehouden demonstrante in Zeist. Zij protesteerde in 2007 op de publieke tribune van de gemeenteraad van Zeist tegen de bouw van een detentiecentrum voor asielzoekers en hun kinderen. Jebbink stelde de vraag of ook reservisten deelnamen aan de beraadslagingen, maar kreeg geen antwoord van de Hoge Raad.

De gewraakte raadsheren waren tijdens de openbare behandeling maandag niet aanwezig. De procureur-generaal neemt naar verwachting op 12 november een schriftelijke conclusie. De Hoge Raad denkt ‘voor Kerstmis’ te beslissen over het wrakingsverzoek.

Lees-hier-de-pleitnota-van-Jebbink1

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie