De Ondernemingskamer besliste in een procedure die is aangespannen door SRK. Aanleiding hiervoor was dat Nationale Nederlanden en Aegon besloten per 1 januari 2019 weg te gaan bij SRK.

Sinds de jaren ’60 voert SRK de rechtsbijstandverzekering uit voor een groep verzekeraars, waaronder Nationale Nederlanden (NN) Aegon en De Goudse. Nationale Nederlanden en Aegon verzorgen 70% en 20% van de omzet. Ze zijn mede-eigenaar van de stichting SRK. Hier werken honderden juridisch medewerkers en zeventig advocaten. Het plan van NN en Aegon om hun portefeuille per 1 januari op te zeggen en hun portefeuille te verkopen aan een concurrent, brengt de continuïteit van SRK acuut in gevaar, zegt het kantoor.

Volgens de Ondernemingskamer zijn er ‘gegronde redenen om aan een juiste gang van zaken van SRK en de Vereniging te twijfelen. Deze redenen zijn vooral gelegen in het handelen van de NN.’ De rechter plaatst ook vraagtekens bij de opzegging door Aegon. ‘SRK en de Vereniging spreken het vermoeden uit van samenspanning tussen NN en Aegon met het oogmerk SRK als geheel te laten overnemen en zodoende de kosten van de statutaire uitreedvergoeding te besparen die zij in het geval van voortbestaan van SRK verschuldigd zijn. Hoewel hiervan vooralsnog niet daadwerkelijk is gebleken, kan de te benoemen onderzoeker dit punt in zijn onderzoek betrekken, mocht hij daartoe aanleiding zien.’

Opzeggingen door NN en Aegon moeten worden opgeschort tot 1 juli 2019, zo oordeelt de rechter. Mr. B.F.M. Knüppe is benoemd tot commissaris van SRK en bestuurder van de Vereniging Groep Rechtsbijstandsverzekering. De partijen kunnen onder zijn leiding voor het eind van het jaar tot een regeling komen.

Als partijen er met elkaar niet uitkomen, zal de Ondernemingskamer de zaak voortzetten op 10 januari 2019.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie