TV-programma EenVandaag, 7 september 2017. Mr. X komt aan het woord als advocaat van een vrouw die bij de politie werkte. De politie wilde haar ontslaan, er was een mediator aan te pas gekomen en die had een ‘caucus’ (apart gesprek) met de vertegenwoordiger van de politie gehad. Van die caucus was een opname gemaakt en daaruit bleek volgens mr. X dat de mediator zich schandalig had opgesteld. Mr. X vertelt: ‘Waar het eigenlijk op neerkomt: deze vrouw is, dat zegt de mediator ook letterlijk, nog voorbij de psychiatrie, dus mevrouw is niet gewoon gek, maar ze heeft nog een soort overtreffende trap van gek en ja hoe kunt u er nou voor zorgen dat deze mevrouw, omdat ze gek is, we dat zwart op wit krijgen en u op die manier haar eruit kan werken. Een mediator hè? Let wel, iemand die belangeloos moet zijn, die voor beide partijen moet opkomen en moet kijken, kunnen we er met elkaar uitkomen.’

Dit vond de mediator ongefundeerd, uiterst laatdunkend en beschadigend. Ook was hij verbolgen over een blog die mr. X al eerder op haar kantoorwebsite had geplaatst.

In die blog ging het over de strafzaak die het OM tegen de politiemedewerkster en haar advocaat was begonnen vanwege de stiekeme opname van die caucus. Iets wat mr. X  belachelijk vond – de mediator had de politie aangestuurd om van haar cliënte af te komen, dáár moest het over gaan. De mediator dreigde zich volgens haar tijdens een getuigenverhoor vast te praten, beriep zich op een verschoningsrecht dat hem niet toekwam en weigerde allerlei vragen te beantwoorden. Trots meldde mr. X in de blog dat ze met succes de rechter-commissaris die de mediator in die strafzaak zou verhoren had gewraakt, omdat deze r-c eerder op de gang met de mediator een onder-onsje had gehad.

Mr. X vond dat ze het belang van haar cliënte had gediend door voorafgaand aan en buiten de zitting aandacht te genereren voor de strafzaak. Er was voor de behandeling discussie ontstaan over de vraag of het OM wel had mogen vervolgen. Die wraking was nieuws omdat zoiets niet vaak lukt.

De Amsterdamse tuchtrechter vindt dat mr. X niet buiten haar boekje is gegaan. Hoewel het op zich de voorkeur verdient dat het debat over een zaak en in het bijzonder de positie van de daarbij betrokkenen primair binnen de procedure zelf en niet in het openbaar plaatsvindt, kunnen belangen van de cliënt ertoe nopen dat de advocaat informatie met derden (waaronder de media) deelt, na een evenwichtige belangenafweging (Gedragsregel 10 lid oud).

Mr. X had volgens de tuchtrechter als partijdig belangenbehartiger het standpunt van haar cliënte verwoord en daarmee het belang van haar cliënte gediend. Ze had rekening gehouden met de belangen van de mediator door zijn naam niet te noemen. En het was niet gebleken dat ze feiten had gedebiteerd waarvan ze wist of redelijkerwijs kon weten dat die niet klopten. Ongegrond dus, behoudens hoger beroep.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie