De interne nieuwsbrief van de Rechtspraak, in handen van het Advocatenblad, vermeldt dat de Rechtspraak een basisplan heeft opgesteld. Daarin wordt de nieuwe focus van de Rechtspraak voor het digitaal procederen uitgewerkt. In april kondigde de Rechtspraak al aan de nadruk te gaan leggen op digitale toegankelijkheid. De ambitie om juridische procedures volledig te automatiseren is verlaten.

De presidenten en de Raad voor de Rechtspraak schrijven in de nieuwsbrief dat wat hen betreft er zo snel mogelijk een einde komt aan het dubbele procesrecht. Voor de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland geldt deels een ander procesrecht dan in de rest van Nederland. Er is een wetswijziging nodig om dat terug te draaien.

‘Een aanpassing is ook gewenst om in civiele zaken op een beheerste en verantwoorde manier te kunnen digitaliseren. De wet staat nu namelijk niet toe dat partijen in civiele zaken vrijwillig digitaal procederen,’ laat een woordvoerder van de Rechtspraak weten.

Wat de bestuurders betreft komt er een definitief einde aan de pilots met het digitaal procederen in Gelderland en Midden-Nederland. ‘Ondanks het feit dat talloze collega’s met hart en ziel aan de pilots in Gelderland en Midden-Nederland hebben gewerkt dringt het PRO er ook op aan te stoppen met deze pilots’, staat in de nieuwsbrief te lezen.

‘Een bittere pil voor betrokken medewerkers,’ laat een woordvoerder van de Rechtspraak weten, ‘maar pas dan kunnen de twee rechtbanken zich richten op projecten die voortvloeien uit het nieuwe basisplan en is er weer eenheid in het procesrecht.’

Griffie

De presidenten en de Raad voor de Rechtspraak zeggen in de nieuwsbrief oog te hebben voor het extra werk dat de nieuwe digitaliseringsplannen voor de griffies oplevert, ‘terwijl juist op deze plekken veel collega’s de afgelopen jaren moesten vertrekken’. Het kan desondanks nog enkele maanden duren voor de Rechtspraak duidelijkheid verstrekt over de precieze gevolgen van de nieuwe plannen.

Volgens de woordvoerder stuurt de Rechtspraak binnenkort een brief aan de minister over de verdere aanpak van de digitalisering.

Afspraken

De rechtbank Gelderland en de rechtbank Midden-Nederland laten vrijdag in een gezamenlijk reactie weten dat er onder leiding van de bestuurders van de beide rechtbanken afspraken worden gemaakt. ‘Deze moeten ervoor zorgen dat de gerechten voor zolang als dit nodig is goed met digitale handelsvorderingen kunnen werken.’

‘Alle collega’s werken daar heel hard aan. En natuurlijk hopen we, medewerkers en bestuurders van beide gerechten, dat deze uitzonderingspositie zo kort mogelijk duurt. Daarvoor zijn wij afhankelijk van een wijzing in de wet, tot die tijd blijft het digitaal procederen in handelszaken in Gelderland en Midden-Nederland ongewijzigd.’

Update 5 november 2018:

De Rechtspraak laat weten dat een aparte werkgroep samen met het ministerie in kaart brengt wat de mogelijkheden en de gevolgen zijn om de inhoudelijke wijzigingen los te koppelen van de invoering van het digitaal procederen.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie