De Raad voor Rechtsbijstand suggereert verkeerde oorzaken voor het dalende aantal advocaten dat werkzaam is in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand, schrijft de NVJSA op haar website. ‘Wat ons betreft ontbreken de zorgelijke signalen in de Monitor.’

De NVJSA wijst op de dalende trend van het aantal advocaten dat actief is binnen het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Ook noemt de NVJSA dat steeds meer kantoren ervoor kiezen geen gesubsidieerde rechtsbijstand meer te verlenen. De vereniging stipt bovendien aan dat het aantal jonge advocaten dat werkzaam is binnen de sociale advocatuur terugloopt. ‘De conclusie dat op dit moment voldoende rechtsbijstandsverleners werkzaam zijn om een goede werking van het stelsel te garanderen, is te kort door de bocht, nietszeggend en doet geen recht aan de waarneembare trends.’

'desastreus'

De NVJSA noemt de ontwikkelingen ‘desastreus voor de nabije toekomst van het stelsel’ en onderstreept de noodzaak om ‘zo spoedig mogelijk het stelsel te vernieuwen in lijn met de aanbevelingen van de Commissie van der Meer’. Volgens de NVJSA is een financiële investering de enige mogelijkheid.

De SP deelt de zorgen van de NVJSA. Kamerlid Michiel van Nispen: ‘Het dalend aantal advocaten en kantoren is een alarmbel, het is een belangrijke taak het stelsel overeind te houden omdat de toegang tot het recht het fundament is van onze rechtsstaat.’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie