De NOvA kreeg vorige week een signaal van de Amsterdamse strafrechtadvocaat Jan Hein Kuijpers dat er een telefoongesprek met een cliënt in een penitentiaire inrichting was opgenomen en afgeluisterd. Hoewel het kantoor de telefoonnummers had geregistreerd in het nummerherkenningssysteem, waardoor deze nummers moeten worden afgeschermd, werd de verplichte geheimhouding genegeerd. Het gesprek is opgenomen en daarnaast ook nog eens afgeluisterd door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De NOvA spreekt van een zeer ernstige zaak en heeft in brieven aan de Tweede Kamer en aan minister Dekker gevraagd om onafhankelijk onderzoek. Uit eigen onderzoek door telefoonprovider Telio zou blijken dat er sprake was van een programmeerfout, die afgelopen maandag is hersteld.

Drieduizend gesprekken

De NOvA neemt daar echter geen genoegen mee en wil weten om hoeveel gesprekken het is gegaan. Uit onderzoek van Telio zou blijken dat sinds 2017 circa drieduizend gesprekken zijn opgenomen. Deze gesprekken zouden inmiddels zijn gewist. De NOvA wil weten of er ook tussen 2013 en 2017 017 gesprekken zijn opgenomen.

De advocatenorde stelt dat een cliënt altijd in vertrouwen een gesprek moet kunnen voeren met zijn advocaat. Het nummerherkenningssysteem is daar ook voor bedoeld.

De NOvA zegt zwaar te tillen aan de tekortkomingen en heeft aangekondigd met het ministerie van Justitie en Veiligheid in overleg te gaan. Het moet volgens de orde volstrekt zeker zijn dat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren en dat het systeem waterdicht is.

Toezegging

Algemeen deken Bart van Tongeren zei woensdagavond bij het Gerbrandydebat in Den Haag inmiddels een reactie te hebben gekregen van minister Dekker. De bewindsman noemt de gang van zaken ontoelaatbaar en heeft onafhankelijk onderzoek toegezegd, aldus Van Tongeren.

De deken zegt vooralsnog niet uit te gaan van boze opzet, maar is er niet helemaal gerust op. ‘Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. In 2013 was ook al sprake van een lek in het nummerherkenningssysteem.’

Strafadvocaat Gerard Spong vermoedt dat er wel degelijk sprake is van een doelbewuste actie. ‘Omvang en duur van deze zaak vormen de ingrediënten voor kwade opzet.’

Bijzonder hoogleraar advocatuur Diana de Wolff heeft ook haar twijfels. ‘Ik vind het onbegrijpelijk dat interne audits dit niet eerder aan het licht hebben gebracht.’

Onafhankelijk

Hoe het onafhankelijk onderzoek zal plaatsvinden en wie dat gaat uitvoeren is vooralsnog onbekend. Minister Dekker gaat daarover nog in overleg met de NOvA. Volgens deken Van Tongeren zal dat in ieder geval moeten gebeuren door een instantie die los staat van het departement.

Advertentie