De Amsterdamse advocaat tipte de NOvA vorige week dat er telefoongesprekken met een cliënt in een penitentiaire inrichting was opgenomen en afgeluisterd. ‘Het gaat om Mohamed R, een van de jongens die in het passageproces tot levenslang is veroordeeld. Hij zit in de Penitentiaire Inrichting in Vught en had een bos bloemen besteld voor een vriendin.’

De directie liet Mohamed R. weten dat hij de bestelling met een belkaart had gedaan die niet aan hem kon worden toegeschreven, aldus Kuijpers. ‘Hij kreeg een maatregel opgelegd en in het kader van de klachtprocedure die volgde, besloot Mohamed R. de bellijsten op te vragen. Op deze bellijsten kwam mijn nummer voor, evenals het nummer van zijn andere advocaat Fébe Schoolderman. Dat kan niet. Bij nummers van advocaten hoort omwille van de geheimhouding een kruisje te staan.’

Kuijpers heeft Mohamed R. vervolgens gevraagd om als check meerdere advocaten te bellen. ‘Ook deze nummers kwamen naar voren op de bellijsten. We hebben daarop de boel aangezwengeld bij de directie in Vught, maar die reageert niet.’

Programmeerfout

Volgens telefoonprovider Telio gaat het om een programmeerfout. Onzin, stelt Kuijpers. ‘Op het moment dat PI Vught gesprekken terug luistert, weet je gewoon dat het om advocaten gaat. Ze hebben willens en wetens deze situatie in stand gelaten.’ Kuijpers gaat er vanuit dat het afluisteren ook bij andere cliënten in Vught gebeurt. ‘Helemaal nu ze zeggen dat het een zogenaamde softwarefout is. Als het alleen bij ons het geval zou zijn, zou het geen softwarefout kunnen zijn. Dan is het doelgericht.’

Kuijpers stelt dat het opnemen en afluisteren precies in het plaatje van de inrichting in Vught past. ‘De directie daar neemt het niet zo nauw met de regels.’ Als voorbeeld noemt hij rapporten over het functioneren van gedetineerden. ‘Ik heb sterke aanwijzingen dat deze valselijk worden opgemaakt. Bij Mohamed R. hebben ze bijvoorbeeld een rapport opgemaakt over hoe hij zich zou hebben gedragen tijdens arbeid waar hij helemaal niet aan deel heeft genomen. En aan die gedragingen werden zelfs maatregelen gekoppeld. Er gebeuren hele enge dingen in Vught.’

Onderzoek

Volgens de advocaat is het nu de vraag of het opnemen en terugluisteren ook bij andere huizen van bewaring is gebeurd. ‘De NOvA moet dit, samen met de NVSA en minister Dekker, tot op de bodem uitzoeken. Als dit landelijk aan de orde is zou dat verschrikkelijk zijn.’

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie