Nieuwsuur bericht dat de groep Tegenlicht zich zorgen maakt over het plan dat de Raad voor de rechtspraak meer zeggenschap krijgt ten koste van de gerechten. Volgens de Tegenlicht-rechters en -raadsheren zou dat zich niet verdragen met de functie van de rechterlijke macht als onafhankelijke derde staatsmacht.

Ook spreekt Tegenlicht zich uit tegen het voornemen dat de financiële gevolgen van KEI op de begroting van gerechten komt te rusten. Dat is vanuit het oogpunt van kwalitatief goede rechtspraak niet aanvaardbaar volgens de groep. De naleving van de Professionele Standaarden zou daarmee nog verder buiten bereik raken.

Enquête

Rond deze thema’s hield de groep afgelopen zomer een enquête onder 2.341 rechters en raadsheren. In totaal waren er 1.162 respondenten; 97 procent daarvan vindt dat de financiële problemen die zijn ontstaan door KEI niet op hen mogen worden afgewenteld. Dat de Raad voor de rechtspraak niet meer macht moet krijgen, kon op instemming rekenen van 92 procent van de respondenten.

Tegenlicht stelt ook dat rechters en officieren van justitie met structurele overbelasting kampen, zoals de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak in september ook al betoogde. Ook zorgt de zogeheten ‘outputfinanciering’, waarbij de Rechtspraak per zaak betaald krijgt, volgens Tegenlicht voor veel problemen.

In Nieuwsuur lichten raadsheer Anja van Holten en rechter Leendert Saarloos van Tegenlicht donderdagavond de uitkomsten van de enquête en hun zorgen toe.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie