De NOvA spreekt van een nieuw dieptepunt op het dossier rechtsbijstand. ‘De overheid lijkt het waarborgen van de toegang tot het recht niet meer als haar taak te zien. De minister lijkt daarmee te kiezen voor een kille sanering ten koste van de rechtzoekenden met een kleine beurs. Zij moeten hun recht halen via een ‘rechtshulppakket’ en een poortwachter gaat bepalen wie zijn probleem nog aan de rechter mag voorleggen. De toegang tot de rechter wordt daardoor beperkt én duurder voor rechtzoekenden.’

Volgens AR-lid Bernard de Leest ziet de minister voor rechtsbescherming de rechtsbescherming niet meer als primaire taak van de overheid. ‘Door rechtsbescherming te privatiseren moet de burger het blijkbaar zelf maar uitzoeken. Het feit dat meer dan zestig procent van alle gefinancierde rechtszaken tegen de overheid zelf wordt gevoerd, maakt deze stap onbegrijpelijk.’

De NOvA wijst daarbij op de bevindingen van de kabinetscommissie Van der Meer, die vorig jaar concludeerde dat sprake is van achterstallig onderhoud. In verschillende rechtsgebieden werken advocaten voor te weinig geld. Van der Meer stelde dat jaarlijks 127 miljoen euro extra nodig is om het stelsel weer bij de tijd te brengen.

VSAN

Ook de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) keert zich fel tegen het plan van Dekker. ‘Het voorstel van Dekker lijkt afkomstig uit Sprookjes Wonderland’, stelt de VSAN. De vereniging oordeelt verder ‘dat dit het zoveelste plan is in tien jaar dat in de prullenbak zal verdwijnen. Ondertussen worden hardwerkende sociaal advocaten zwaar onderbetaald.’

Volgens de VSANlost het plan van Dekker niets op, zorgt het voor nog meer bureaucratie en gooit het veel onnodig overhoop. Daarnaast neigt het naar aantasting van de rechtstaat en klassejustitie, aldus de vereniging in een persbericht.

De VSAN zegt zelf met breed in de sector gedragen oplossingen te komen voor verdere verbetering van het bestaande stelsel.

De NVJSA constateert op Twitter dat de minister de broodnodige investeringen niet doet en de toegang tot het recht feitelijk nog verder beperkt.

Advertentie