Hiermee wil Dekker tegemoet komen aan de bezwaren die leven sinds de verhoging van de tarieven in 2011, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens onder meer de Rechtspraak belemmeren de huidige tarieven veel mensen de toegang tot de rechter.

Het midden- en kleinbedrijf moet nu voor vorderingen vanaf 500 euro een griffierecht van 467 euro moeten betalen, waardoor een gang naar de rechter soms niet de moeite loont.

Dekker zegt tegemoet te willen komen aan bezwaren van zowel het midden- en kleinbedrijf als van sociaal raadslieden en particulieren. Straks betaalt een bedrijf  300 euro aan griffierecht voor een vordering van 900 euro. Particulieren gaan 200 euro betalen, nu is dat nog 226 euro.

Volgens Dekker komt een lager tarief voor rechtspersonen ook ten goede aan natuurlijke personen, omdat deze bij verlies van een zaak tegen een rechtspersoon het tarief van de rechtspersoon moeten betalen.

De minister wijst erop dat wijzigingen in de tarieven budgetneutraal dienen te worden uitgevoerd. Dat betekent dat de tarieven voor vorderingen van 5000 euro en meer (in eerste aanleg) omhoog gaan.

Advertentie