Markuszower trok dinsdag tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid fel van leer tegen ‘advocaten die liegen en bedriegen en met allerlei onwaarheden de meest gevaarlijke misdadigers en verkrachters vrij krijgen’. Ook ‘de vele asieladvocaten die door hun gelieg procedure op procedure weten te stapelen’ passen volgens het Kamerlid in dat rijtje.

In de ogen van Markuszower hebben advocaten financieel voordeel bij de huidige praktijk. ‘Het rommelen met de waarheid kost tijd en levert dus geld op.’

Het PVV-Kamerlid vroeg de minister van justitie dinsdag ‘een eind te maken aan die walgelijke en slinkse praktijken’. Hij verwees daarbij naar de gedragsregels voor de advocatuur, waarin is opgenomen dat advocaten zich dienen te onthouden van het verstrekken van onjuiste informatie.

Markuszower verzocht de minister de gedragsregels verder aan te scherpen. ‘Het poneren van feiten waarvan een advocaat weet of redelijkerwijs kan weten dat zij in strijd met de waarheid zijn, moet strafbaar worden gesteld.’ Hij ging daarmee overigens voorbij aan het feit dat de gedragsregels voor de advocatuur worden vastgesteld door de beroepsgroep zelf.

Aanvulling:  Markuszower diende donderdag in de Tweede Kamer een motie in waarin hij de regering opriep het verstrekken van onjuiste feiten door advocaten strafbaar te stellen.  Minister Dekker voor Rechtsbescherming  wees de motie van de hand. Volgens de bewindsman is de huidige Advocatenwet in combinatie met het tuchtrecht en het toezicht door de deken toereikend. Geen van de andere fracties in de Tweede Kamer gaf zijn steun aan de motie. 

Advertentie