De afhandeling van deze zaak door de Hoge Raad, was voor de Haagse deken aanleiding om in april van dit jaar zijn dekenbezwaar door te zetten. Hij verzocht de Raad van Discipline de advocaat te laten schrappen.

De advocaat bracht hier tegenin dat hij zichzelf al vrijwillig heeft laten schrappen en heeft toegezegd zich niet meer te zullen inschrijven. ‘De raad volgt hem daarin niet,’ schrijft de Raad van Discipline in de uitspraak. ‘Het is immers vaste rechtspraak dat ook als een advocaat als zodanig is gedefungeerd, een klacht tuchtrechtelijk kan worden behandeld en een maatregel kan worden opgelegd indien de verweten gedragingen dateren uit de periode dat hij nog actief was als advocaat.’

Ook het verweer van de advocaat dat er sprake zou zijn van een zekere ‘gentlemen’s agreement’ met de vorige deken om hem niet alsnog tuchtrechtelijk te vervolgen, trof geen doel. ‘Naar het oordeel van de raad heeft verweerder met de door hem gepleegde ernstige strafbare feiten het vertrouwen in de advocatuur zodanig ernstig geschaad dat schrapping de enige passende maatregel is,’ oordeelde de Haagse Raad van Discipline.

De moordpoging waarbij de advocaat betrokken was, vond plaats in 2010. De advocaat kwam destijds in aanraking met de hoofdverdachten in de zaak Yellowstone. Oplichting, afpersing en brandstichting maakte deel uit van deze zaak. Uiteindelijk werd het kantoor Sorko & Swane, waar de advocaat destijds werkte, getroffen door een granaataanslag.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie