Dekker gaf donderdag een nadere toelichting op zijn Contourennota over de gefinancierde rechtsbijstand, die hij twee weken geleden presenteerde. Essentieel is in zijn ogen dat problemen van rechtzoekenden vaker ‘aan de voorkant’ worden opgelost, in plaats van ‘aan de achterkant, met rechters en toegevoegde advocaten’.

Gesubsidieerde toegang tot de rechter blijft voor alle rechtsgebieden gegarandeerd, aldus de minister. Niettemin moet het aantal zaken naar beneden. ‘Een juridische procedure is niet altijd de beste en snelste weg naar oplossing. Dat is ook de kern van mijn voorstel: minder procedures, meer oplossingen. Ik wil dat problemen rondom echtscheidingen, dreigend ontslag, hoog oplopende schulden, conflicten met de overheid zoveel mogelijk worden opgelost aan de voorkant, dicht bij huis en zo snel mogelijk. Alleen als het echt nodig is, als het niet anders kan, met een juridische procedure.’

Sociale advocatuur

Dekker onderscheidt vier stappen in zijn herzieningsplan. Het aantal juridische spreekuren in de wijken gaat omhoog, zodat mensen om advies kunnen vragen.  Daarnaast komt er een ‘juridische huisarts’, die beoordeelt hoe een zaak het best tot een oplossing kan komen. Als derde stap moet de overheid zelf minder procedures tegen burgers starten. Tot slot worden rechtshulppakketten geïntroduceerd, die rechtzoekenden voorzien van passende juridische ondersteuning. ‘Daarbij wordt uitgegaan van de oplossing van het probleem, niet van procederen.’

Dekker benadrukte donderdag zijn waardering voor de sociale advocatuur, die volgens hem een enorme bijdrage levert aan het functioneren van de rechtsstaat. Volgens de minister dient deze beroepsgroep beter betaald te krijgen. ‘We moeten ons daarbij wel kritisch afvragen of het nodig is dat hoog opgeleide specialisten diensten leveren die ook door anderen kunnen gebeuren.’

 

Positief

Een meerderheid in de Tweede Kamer staat vooralsnog positief tegenover de plannen van Dekker. In een later stadium wordt nog een apart debat gewijd aan de Contourennota. Alleen SP’er Michiel van Nispen toonde zich donderdag ronduit kritisch. Hij zei niet te begrijpen waarom Dekker er niet voor kiest het bestaande stelsel te verbeteren en de tarieven voor toevoegingen te verhogen.

Dekker beaamde dat de vergoedingen voor advocaten onder druk staan. ‘Dat is precies een van de redenen dat we het stelsel willen herzien. Ik wil heel graag dat de vergoeding voor advocaten meer op niveau komt, maar ik vind dat we dan ook fundamenteler moeten kijken naar het stelsel.’

Volgens Dekker is het aantal toevoegingen sinds 2000 met 42 procent gestegen. ‘Daar moeten we een eind aan maken. Ik vind dat we moeten komen tot minder procedures, tot minder toevoegingen. Als we daarin slagen dan kunnen we vervolgens de vergoedingen voor advocaten verhogen.’

 

Advertentie