Naar aanleiding van publicaties in de media ontstond er begin dit jaar commotie over de manier van werken door e-Court. Dat resulteerde in februari tot het feitelijk stilleggen van e-Court doordat rechtbanken besloten geen verlof meer te verlenen om arbitrale vonnissen van e-Court ten uitvoer te leggen (de zogenoemde exequatur).

Volgens e-Court ging het om een doelbewuste en zorgvuldig voorbereide aanval van de Rechtspraak op e-Court, met als doel de concurrentie uit te schakelen. De stichting zegt een bodemprocedure te overwegen. Als voorbereiding daarop wil ze dat een aantal hooggeplaatste functionarissen binnen de rechterlijke macht aan een getuigenverhoor wordt onderworpen.

Het verzoek dat e-Court vorige week vrijdag indiende bij de Rechtbank Den Haag behelst onder meer het horen van Frits Bakker, voorzitter van de Rechtspraak, Ruth de Bock, advocaat-generaal bij de Hoge Raad en Ybo Buruma, raadsheer bij de Hoge Raad.

Advertentie