De Kamer stemde dinsdag met algemene stemmen in met een motie die op initiatief van CDA’er Van Toorenburg tot stand was gekomen. Tijdens het debat vorige week over de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid stelde zij dat slachtofferadvocaten een betere vergoeding dienen te krijgen, omdat veel van hun werkzaamheden binnen het toevoegingsstelsel niet worden vergoed.

Volgens de Kamer moet Dekker dat bij de herziening van het stelsel met voorrang corrigeren, zodat slachtoffers van ernstige misdrijven kosteloos een rechtshulppakket krijgen.

Advertentie