De Kamer ging dinsdag akkoord met een motie van het ChristenUnie-lid Stieneke van der Graaf. Volgens haar dient  herstelrecht een prominentere rol te krijgen in het
strafrecht vanwege de positieve gevolgen voor zowel daders als
slachtoffers.

Tijdens het debat vorige week over de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid betoogde ze dat er in de praktijk grote verschillen bestaan in het doorverwijzen naar bemiddeling door politieagenten, officieren van justitie en rechters, maar ook door slachtofferhulp en de reclassering.

In de motie die dinsdag werd aangenomen wordt de regering gevraagd te bezien hoe de mogelijkheden tot het inzetten van herstelrecht verder kunnen worden ontwikkeld. Daarbij dient meer eenduidigheid te worden nagestreefd in de doorverwijzing naar zogeheten herstelrechtvoorzieningen.

Advertentie