Proeve van een verbeterde Grondwet (Boom juridisch, 2018) bevat een wetsvoorstel voor een geheel herziene Grondwet, inclusief algemene en artikelsgewijze toelichting. Linthorst geeft met zijn werk een voorzet voor discussie. Zo pleit hij voor het afschaffen van de Eerste Kamer en ziet hij graag dat de Hoge Raad wetten kan toetsen aan de Grondwet. Het boek kan ook worden gezien als een alternatief voor de beperkte voorstellen tot grondwetswijziging van de Staatscommissie parlementair stelsel. De auteur vindt dat die onvoldoende zijn om de democratische rechtsstaat weerbaarder te maken en de Grondwet te moderniseren.

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie