Het totale aantal advocaten dat actief is binnen het stelsel, dat wil zeggen waaraan één of meer toevoegingen is afgegeven, is de laatste jaren met 4,5 procent gedaald. Volgens de NVJSA is dat te wijten aan de lage vergoedingen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad noemt dat echter niet aannemelijk. ‘In belangrijke mate zien we een meer aannemelijke oorzaak van de daling, namelijk dat het aanbod van advocaten daalt omdat er steeds meer advocaten zijn die niet meer aan de minimale deelnamevoorwaarden kunnen voldoen.’

Volgens de Raad is ruim een kwart van het aantal advocaten binnen het stelsel niet bijster actief. Deze groep behandelt op jaarbasis slechts een handvol zaken. De daling van het aantal toevoegingszaken met 6,6 procent, heeft juist op deze categorie effect. Dat effect is nog eens verder versterkt door de invoering van meeromvattende inschrijvingsvoorwaarden en meer specialisaties. Die vertalen zich in vereiste studiepunten en een minimum aantal zaken. Als die voorwaarden niet zijn gehaald, dan volgt in beginsel uitschrijving, aldus de Raad in zijn reactie.

Uitstromers

De Raad zegt zich niet veel zorgen te maken over het beschikbare aantal advocaten in het stelsel. ‘In het algemeen zijn meer dan voldoende advocatenkantoren beschikbaar en hoeven cliënten niet veel moeite te doen om een advocaat te vinden.’ Ook voor de toekomst bestaat weinig vrees, ondanks de vergrijzing binnen de advocatuur. ‘Vooralsnog levert die vergrijzing geen aanbodprobleem op. De grootste groep actieve advocaten zit in de leeftijd van 31 tot 40 jaar en aan die groep worden relatief veel toevoegingen afgegeven. Voorts zijn ‘de uitstromers’ vooral advocaten die weinig zaken doen. Hierdoor lijkt bij de huidige afnemende vraag het aanbod in de komende jaren te rusten op een stabiele basis.’

Advertentie