De specialisatieverenigingen, de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) en de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en advocaat Jaap Baar, spanden dit kort geding aan tegen de staat. Volgens hen belemmert het verplichte gebruik van de ‘MyTelio’ app, waarmee advocaten een afspraak kunnen maken met gedetineerden, onrechtmatig het vrije verkeer tussen gedetineerden en hun advocaat.

Dat de voicemailberichten op de Rijksdatacenter worden bewaard, is volgens de voorzieningenrechter onvoldoende om te concluderen dat inbreuk wordt gemaakt op ‘vrij en onbelemmerd’ contact tussen de advocaat en de cliënt. Bij een goede werking van het systeem kunnen voicemailberichten volgens de voorzieningenrechter niet worden meegeluisterd en voldoet het systeem aan de eisen van nummerherkenning.

De voorzieningenrechter geeft wel aan dat het gebruik van ‘MyTelio’ diensten tot praktische problemen kan leiden. De staat moet volgens de rechter de gelegenheid krijgen om het nieuwe systeem in te voeren en te laten zien dat het naar behoren functioneert. ‘Van de advocatuur mag daarbij enige souplesse worden verwacht’.

De voorzitters van de verenigingen zeggen de uitspraak te betreuren en zich te beraden op een eventueel hoger beroep. Jaap Baar, voorzitter van de NVJSA: ‘Nu wij menen dat met dit systeem de vertrouwelijkheid van gesprekken onvoldoende is gewaarborgd, zullen we blijven strijden voor aanpassing van dit systeem.’

Besprekingen

De voorzitters van de verenigingen wijzen erop dat er in de periode tussen de twee zittingen van de voorzieningenrechter gesprekken tussen de verenigingen en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hebben plaatsgevonden. Dit overleg heeft geleid tot aanpassingen in het systeem. Een deel van de praktische bezwaren die bij de verenigingen aanwezig waren, is daarmee weggenomen.

DJI heeft toegezegd een mogelijkheid te creëren zodat advocaten het zogeheten Telio-nummer van hun cliënt kunnen opvragen. Ook komt er een noodoplossing voor het geval het maken van een bezoekafspraak of het achterhalen van een terugbelverzoek via een voicemail niet lukt.

Jeroen Soeteman, voorzitter van de NVSA: ‘Duidelijk is geworden dat aanpassingen nodig zijn en dat DJI te hard van stapel is gelopen door dit systeem zonder overleg in te voeren.’

Op dit moment verloopt het contact tussen advocaten en gedetineerden meestal nog via de administraties van penitentiaire inrichtingen. De staat is van plan het gebruik van ‘MyTelio’ diensten in alle gevangenissen verplicht te stellen. Via de ‘MyTelio’ app of een 0900-nummer zullen advocaten dan terugbel- en afspraakverzoeken maken.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie