Volgens advocaat Pieter Huitema van De Haan staat de zaak helemaal los van het geschil met plaatselijk deken Rob Geene, dat twee jaar geleden ontstond.  Geene diende destijds een klacht in bij de raad van discipline, omdat De Haan in het aardbevingsgebied op basis van no cure no pay cliënten wierf. Het kwam De Haan uiteindelijk op een berisping te staan.

‘Dit is een volledig andere kwestie. Er is geen sprake van een stichting, maar van individuen. Bovendien betreft het nu letselschade, daarvoor gelden andere regels. De zaak is ook in overleg gegaan met de deken.’

De Haan trad in 2017 op namens 120 eisers die de NAM aansprakelijk stelden voor immateriële schade en gemaakte kosten. Die eis werd door de rechter toegewezen. Volgens Huitema zal De Haan binnen enkele weken concrete bedragen gaan vorderen namens de 120 cliënten.

De 5000 nieuwe cliënten willen dezelfde weg bewandelen. Ze willen niet alleen dat de NAM hun recht op schadevergoeding erkent, maar vragen ook om een vergoedingssysteem voor verschillende categorieën schade. Huitema: ‘Iets vergelijkbaars is opgezet door de commissie Deetman, bij het seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Niet alle gevallen van misbruik waren hetzelfde. Er zaten lichte en heel ernstige gevallen bij. Bij de aardbevingen in Groningen is dat ook het geval.’

Advertentie