In totaal zijn 33 rechtsgebieden aangewezen waaruit advocaten kunnen kiezen. Als iemand zich registreert voor een van die specialismes dan verplicht hij zich ook om daarvoor jaarlijks tien opleidingspunten te vergaren.

Registratie kan pas plaatsvinden nadat de benodigde opleidingspunten zijn behaald. Om die reden beschouwt de NOvA 2019 als overgangsjaar. Advocaten dienen zich uiterlijk 1 maart 2020 te registreren. Het zoekregister wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar al wel toegankelijk wordt voor rechtzoekenden.

Algemene praktijk

Het college van afgevaardigden ging donderdag zonder veel discussie akkoord met het nieuwe register. Slechts drie leden stemden tegen. In eerdere vergaderingen bestond nog de nodige weerstand bij met name vertegenwoordigers van buiten de Randstad.  Die waren bang dat het nieuwe register een eind zou maken aan de algemene praktijk.

De NOvA is aan die kritiek tegemoetgekomen. Hoewel het geen afzonderlijk rechtsgebied wordt, kunnen advocaten zich registreren als generalist. Het register vermeldt in dat geval dat de advocaat met een algemene praktijk zich bezighoudt met meerdere rechtsterreinen. Voor elk van deze terreinen zijn tien opleidingspunten nodig.

Vakbekwaam

Potentiële cliënten die straks een advocaat zoeken in het register krijgen alleen te zien op welke terreinen deze zich heeft geregistreerd. Aanvankelijk was het plan om advocaten te kwalificeren als bekwaam of vakbekwaam in bepaalde rechtsgebieden. Daar is uiteindelijk van afgezien.

Met de komst van het nieuwe register mogen advocaten zich straks nog alleen profileren met de rechtsgebieden waarmee ze zich hebben ingeschreven. Ze mogen echter wel in andere rechtsgebieden actief blijven.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie