Het college van afgevaardigden stemde donderdag in met de verhoging van de eigen bijdrage. Die stijgt volgend jaar met 79 euro naar 869 euro. Voor advocaten met een laag inkomen wordt de nieuwe bijdrage 285 euro.

De NOvA verwacht dat de eigen bijdrage in 2020 opnieuw met tien procent omhoog moet. Volgens AR-lid Johan Rijlaarsdam is de kostenstijging geheel toe te schrijven aan het tuchtrecht. Waar die voorheen gedeeltelijk werden gedragen door het ministerie van Justitie en Veiligheid komen ze nu geheel voor rekening van de advocatuur.

Rijlaarsdam benadrukte donderdag dat de NOvA de kostenontwikkeling bij de tuchtrechtspraak ‘buitengewoon kritisch’ volgt. Volgens het hof en de raden van discipline neemt de complexiteit van tuchtzaken toe en daarmee ook de kosten. ‘Kwaliteit is belangrijk, maar we vragen ons wel af of het niet beter en efficiënter kan’, aldus Rijlaarsdam.

Extra tegenvaller is de opvatting van de fiscus dat de NOvA btw moet betalen over de subsidie die de orde geeft voor de administratieve ondersteuning van de tuchtrechtspraak. De orde tekent daartegen bezwaar aan.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie