In een community court (een wijkrechtbank) staat de mens achter de rechtszaak centraal. Het gaat niet alleen om het berechten van strafbare feiten, maar ook om het aanpakken van bijvoorbeeld schulden en familierechtelijke problemen.

Community courts zijn al met succes ingevoerd in de Verenigde Staten. Ook in Nederland heeft een dergelijke aanpak kans van slagen, meent projectleider Mounir El Maach van de rechtbank Oost-Brabant. ‘In ons huidige strafrechtsysteem ligt de nadruk op het afdoen van strafbare feiten. Maar strafrecht is niet het antwoord op alle problemen: je ziet namelijk bij veel mensen dat er naast strafrechtelijke problemen ook bijvoorbeeld sprake is van schulden, of van familierechtelijke problemen of van het ontbreken van een nuttige dagbesteding. Bij community courts gaat het om het aanpakken van die multiproblematiek.’

Problemen

In een community court wordt dus gekeken welke problemen er nog meer spelen bij iemand. Lokale ketenpartners werken samen met de mensen aan het oplossen van hun problemen, de rechter fungeert als regisseur. De formele rechtsgang is in die aanpak de stok achter de deur. ‘Want als de mensen er niet in slagen hun problemen aan te pakken, dan zetten we de rechtsprocedures bij de rechtbank voort’, aldus El Maach. Ook de wijk (community) wordt betrokken door middel van een wijkadviesraad.

El Maach hoopt over een paar maanden de definitieve plannen te kunnen presenteren. Lees hier meer over andere buurtrechtersinitiatieven.

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie