Jeroen Kremers is ook voorzitter van de raad van commissarissen van Robeco en voorzitter van de raad van commissarissen van Uber Payments, het Nederlandse betaalbedrijf van Uber. Hij is ook lid van de raad van commissarissen van de NS. Daarnaast is hij lid van de commissie kapitaalmarkt Autoriteit Financiële Markten.
Kremers is als topambtenaar bij het ministerie van Financiën van 1997 tot 2003 nauw betrokken geweest bij de organisatie van het toezicht op de financiële markten. Daarna werkte hij als bewindvoerder bij het IMF. Ook vervulde hij bestuursfuncties bij ABN Amro en de Royal Bank of Scotland.

Het college van toezicht (CvT) is een onafhankelijk orgaan van de NOvA. Het is per 1 januari 2015 ingesteld om het functioneren van het toezicht en de klachtbehandeling door lokale dekens te controleren. Het CvT bestaat uit drie leden. De voorzitter is de deken van de algemene raad van de NOvA. De twee andere leden worden bij koninklijk besluit benoemd, op voordracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze kroonleden mogen geen advocaat zijn.

Advertentie