De eerste indruk telt. Als een kantoor een prettige ontvangst heeft, met goede stoelen en dito koffie, stralen die elementen af op de hele organisatie. Dan zal dat bedrijf ook wel in orde zijn, is de denkfout die de meeste mensen dan maken; het zogeheten halo-effect.

Deze en andere denk- en inschattingsfouten zet wetenschapsjournalist en neuropsycholoog Chantal van der Leest op een rij in Ons feilbare denken op het werk (Business Contact, 2018). Het boek bevat de basiskennis over hoe mensen beslissingen nemen, voor een groot deel gebaseerd op onderzoek van onder meer Daniel Kahneman (bekend van Thinking, fast and slow). De tips die Van der Leest geeft helpen de lezer denkfouten op te sporen om ze in de toekomst te voorkomen of er juist slim gebruik van te maken.

Advertentie