De Rotterdamse advocaat Rutger Ploum (54) is door het partijbestuur voorgedragen als nieuwe voorzitter van het CDA. Als zich geen tegenkandidaten melden, neemt Ploum begin 9 februari de voorzittershamer over van de vertrekkende Ruth Peetoom.

De afgelopen zes jaar was hij secretaris van het dagelijks bestuur van het CDA. Ploum moderniseerde de statuten en reglementen en dacht mee over vernieuwing binnen het CDA.

Op de website van het CDA, waar Ploum zich presenteert als advocaat, familieman, schapenhouder, ondernemer en vrijwilliger, zegt hij voorzitter te willen worden om de partijvernieuwing ‘snel en koersvast’ uit te voeren.

Advertentie