Het onderzoek naar de bijdrage van slachtofferadvocaten van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven aan het verwezenlijken van slachtofferrechten, is deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. Sommige van de ondervraagde slachtofferadvocaten zeggen dat ze geen verschil zien tussen werken op basis van een toevoeging en (gratis) pro-deo werk. Ook geven slachtofferadvocaten aan dat ze gestopt zijn met de bijstand aan slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven onder meer omdat de financiële vergoeding vanuit de Raad voor de Rechtsbijstand niet rendabel zou zijn.

Gemaakte uren

De toevoeging van elf punten, die de slachtofferadvocaat krijgt, is meer dan de toevoeging van de advocaat van de verdachte. Deze krijgt acht punten toegekend. Wel kan de advocaat van de verdachte verschillende aanvullende vergoedingen aanvragen, bijvoorbeeld een piketvergoeding, voor voorgeleiding bij de RC, voor bijstand bij verhoor en de toetsing van de voorlopige hechtenis. Tegelijkertijd kan de slachtofferadvocaat extra vergoeding aanvragen voor het bijwonen van inhoudelijke of pro forma zittingen. ‘Uit een rapport van de commissie Van der Meer (2017) blijkt dat de vergoeding lager is dan wat er daadwerkelijk aan werk wordt verricht, maar dat in andere rechtsgebieden het verschil in toevoeging en gemaakte uren groter is,’ staat te lezen in het rapport.

Empowerment

Bijna de helft van de ondervraagde slachtofferadvocaten geeft aan graag meer tijd te willen besteden aan de vordering tot schadevergoeding, voor het verzamelen van bewijs en het inschakelen van deskundigen om de vordering goed te onderbouwen. ‘Uit de interviews is naar voren gekomen dat de toga kan bijdragen aan een gevoel van “empowerment” van het slachtoffer. Het lijkt om die reden belangrijk dat de advocaat daadwerkelijk bij de zittingen aanwezig is, als ook de advocaat van de verdachte aanwezig is,’ concludeert het rapport.

In het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het WODC, stond de vraag centraal in hoeverre slachtoffers van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven bijdragen aan het verwezenlijken van slachtofferrechten. Voor het onderzoek vulden 148 slachtofferadvocaten vragenlijsten in. Ook werden twintig ketenpartners, waaronder politie, Slachtofferhulp Nederland, OM en rechters ondervraagd.

De Kamer stemde in november met algemene stemmen in met een motie die op initiatief van CDA’er Van Toorenburg tot stand is gekomen. Zij stelt dat slachtofferadvocaten een betere vergoeding dienen te krijgen, omdat veel van hun werkzaamheden binnen het toevoegingsstelsel niet worden vergoed.

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie