De actiebereidheid onder de lokale ordes verspreidde zich de afgelopen week als een lopend vuurtje door het land. De Amsterdamse orde riep advocaten donderdag op om zich komende woensdag om 09.00 uur te verzamelen voor de rechtbank aan de Parnassusweg. Diverse andere ordes volgden dat voorbeeld en planden acties bij de rechtbanken in verschillende steden.

De Rotterdamse orde besloot een dag eerder actie te voeren, op dinsdag. De Rotterdamse deken vroeg zijn achterban om die dag om kwart voor negen naar  het gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein te komen.

Als gevolg van de demonstraties kunnen geplande zittingen niet om negen uur maar pas om half tien beginnen.

Tweede Kamer

De lokale ordes hadden echter niet voorzien dat de Tweede Kamer haar agenda omgooide en het debat over de gefinancierde rechtsbijstand nogmaals verplaatste. Dat is inmiddels verzet van 16 naar 23 januari.

De orde in Noord-Nederland heeft de eigen actie bij de rechtbank in Groningen om die reden ook gepland voor 23 januari.  Onduidelijk is vooralsnog of andere ordes hun demonstraties gaan verzetten,

Rechtsbijstand

Met de oproep tot werkstaking protesteren de ordes tegen de geplande herziening van de gefinancierde rechtsbijstand. ‘Zoals bekend worden door de regering maatregelen voorbereid die een einde maken aan het stelsel van goede en onafhankelijke rechtsbijstand aan particulieren met een lager inkomen. Men wil een overheidsorgaan, een poortwachter, aanwijzen om vooraf te beoordelen of het noodzakelijk is dat een advocaat wordt toegevoegd. En dit terwijl de overheid in de meeste zaken zelf de tegenpartij is. Commerciële partijen als rechtsbijstandsverzekeraars mogen offertes uitbrengen om de taak van advocaten over te nemen’, schrijft de Amsterdamse orde in de oproep.

‘Intussen zijn de toevoegvergoedingen in de meeste zaken al jarenlang veel en veel te laag. Daaraan wordt niets gedaan. Steeds meer advocaten stoppen met de sociale praktijk of met de advocatuur. Mensen in de problemen vinden steeds moeilijker een advocaat die voor een toevoegvergoeding wil optreden.’

Experimenten

De Rotterdamse orde benadrukt dat de actie niet alleen is bedoeld tegen de herziening van de rechtsbijstand, maar ook tegen de vele experimenten die de rechtspraak houdt met nieuwe vormen van rechtspraak.
‘Het voorstel voor de experimentenwet bevat namelijk de eerste aanzet tot het laten verdwijnen van artikel 79 Rv. Eenvoudigweg betekent dit dat de rol van de advocaat in het civiele rechtsbedrijf, onder het mom van een experiment wordt wegbezuinigd. Dat raakt de hele advocatuur!’

NOvA
De Nederlandse orde van advocaten steunt de acties van lokale ordes. De NOvA heeft advocaten opgeroepen naar de Tweede Kamer te komen om het debat bij te wonen.

Dit bericht is aangepast (11-1-2019, 18:30 uur) ivm de nieuwe datum voor het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer.

Advertentie