De Rotterdamse strafadvocaat Sander Janssen heeft de Raad voor de Rechtsbijstand per brief laten weten dat hij en zijn kantoorgenoten niet langer werkzaamheden verrichten waar geen vergoeding tegenover staat. Janssen, werkzaam bij Cleerdin & Hamer, hoopt dat andere advocaten zijn voorbeeld volgen.

Janssen staat momenteel frequent in de belangstelling als verdediger van de Amsterdamse crimineel Willem Holleeder. In zijn brief aan de Raad schrijft hij dat er een grens is bereikt. Voor strafzaken geldt een forfaitair maximum 24 uur, hoewel er volgens Janssen vaak veel meer uren nodig zijn om een goede verdediging te kunnen voeren.

Directe aanleiding voor zijn besluit vormt een lopende zaak waarin een verdachte terecht staat voor diefstal met geweld. Ondanks herhaalde verzoeken weigert de Raad voor de Rechtsbijstand extra uren te vergoeden. ‘Er moeten nog allerlei onderzoekshandelingen plaatsvinden in de aanloop naar de zitting, er zal een pleitnotitie moeten worden geschreven die moet worden besproken met cliënt en dan moet de zitting zelf natuurlijk ook nog plaatshebben. Al die werkzaamheden zouden dus zonder vergoeding blijven terwijl de kosten doorlopen. Het uitgebreide bezwaar dat hiertegen werd gemaakt en dat bij de bezwaarcommissie is toegelicht is met uitsluitend algemene overwegingen afgewezen.’

Grens
Volgens Janssen is daarmee de grens bereikt. ‘Wij zullen in deze laatste zaak Rechtbank, Openbaar Ministerie en cliënt laten weten dat de verdediging niet kan worden voortgezet’, schrijft hij. Eenzelfde aanpak hanteert het kantoor voortaan ook bij andere zaken. ‘Ook in andere zaken zullen de advocaten van mijn kantoor en ikzelf vanaf dit moment geen werkzaamheden meer verrichten wanneer daar geen vergoeding tegenover staat. Ongetwijfeld zal dit in voorkomende gevallen gevolgen hebben voor lopende strafzaken en mogelijk zal het tot klachten leiden, maar dat is dan maar niet anders. Ik hoop en verwacht dat andere strafadvocaten, die natuurlijk tegen dezelfde problemen aanlopen, dit voorbeeld zullen volgen.’

Janssen zegt zijn brief te hebben besproken met zijn deken en met de NVSA. Op Twitter hebben de kantoren Spong, Ficq & Partners en Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters al gemeld zich aan te sluiten bij het initiatief van Janssen.

Advertentie