VVD-minister Dekker voor Rechtsbescherming probeert de Tweede Kamer met bedrieglijke argumenten te overtuigen van zijn plannen voor de rechtsbijstand. Dat zegt de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN) in reactie op antwoorden van Dekker op Kamervragen.

Volgens de VSAN trekt de minister ‘de politieke trukendoos open om zijn zin door te drijven’. De vereniging heeft de Kamer een brief gestuurd ‘om tegenargumenten te bieden voor het manipulatief doordrammen van de afbraak en privatisering van de rechtsbijstand in Nederland’.

De VSAN bestempelt de plannen van Dekker voor een nieuw stelsel als ‘veel duurder dan het huidige stelsel, inefficiënt en funest voor de rechtzoekende die afhankelijk is van goede juridische hulp’. De vereniging waarschuwt de Kamer dat de rechtsbijstand dreigt in te storten als de minister Dekker vasthoudt aan zijn plannen.

Toevoegingen
De Tweede Kamer debatteert komende woensdag over de rechtsbijstand. In voorbereiding daarop stuurde Dekker deze week alvast een reeks antwoorden op schriftelijke vragen.

Hij wijst daarin onder meer op de stijging van het aantal afgegeven toevoegingen, 42 procent in zeven jaar. Dekker noemt dat opmerkelijk, afgezet tegen de daling van het aantal rechtszaken en het feit dat mensen in de afgelopen jaren minder juridische problemen zouden hebben ervaren. ‘De verwachting zou dan zijn dat het beroep op de gesubsidieerde rechtsbijstand ook zou dalen. Dat is niet het geval. (…) Het feit dat de uitgaven aan gesubsidieerde rechtsbijstand niet navenant zijn meegestegen met het toenemende beroep op gesubsidieerde rechtsbijstand, terwijl het aantal ervaren juridische problemen is gedaald, is voor mij een bevestiging dat het huidige stelsel niet toekomstbestendig is.’

Volgens de VSAN kloppen de bewering van Dekker niet. ‘Anders dan de minister zegt, daalt het beroep op de rechtsbijstand juist en daarmee ook de kosten. Dat blijkt uit alle cijfers van de laatste vijf jaar, ook uit de cijfers die de minister zelf presenteert.’

Advertentie