De markt voor nieuwe digitale toepassingen in de gezondheidszorg is volop in beweging. De overheid, bedrijven en zorgverzekeraars zien e-health als een middel om zorgvragen te voorkomen en de zorg voor patiënten te verbeteren. Ook de advocatuur kan op deze ontwikkeling inspelen.

Het internationale advocatenkantoor Simmons & Simmons heeft eigen onderzoek naar e-health gedaan. De cijfers laten zien dat de wereldwijde digitale gezondheidsmarkt in 2017 een omzet van 73 miljard dollar genereerde. De verwachting is dat die met 21 procent zal groeien tussen 2018 en 2023. Een perspectief dat ervoor zorgt dat organisaties die actief zijn in de gezondheidssector bereid zijn geld te investeren in digital health. Uit de enquête die het kantoor hield onder 400 bestuursleden en investeerders in de gezondheidssector wereldwijd, blijkt dat 64 procent van de respondenten e-health als een strategische noodzaak ziet. 63 procent is van plan de komende drie jaar meer te investeren in digitale gezondheidsinitiatieven.

‘E-health is momenteel een hype, bedrijven zien talloze mogelijkheden maar er zijn veel aspecten en eisen rondom digital health waar je rekening mee moet houden,’ vertelt Machteld Hiemstra, advocaat bij Simmons & Simmons en gespecialiseerd in de health and life science sector. ‘Wij zien veel ideeën en initiatieven voorbijkomen, maar die stranden vaak doordat er een extra partij – denk een hosting- of IT-bedrijf – bijkomt waardoor er ingewikkelde vraagstukken omtrent privacy ontstaan. Want hoe zit het dan met de uitwisseling van gegevens? Hoe gaan de verhoudingen liggen? Wie is er aansprakelijk als er iets mis gaat? Er zitten zoveel haken en ogen aan.’

Pijnbeleving

Als voorbeeld schetst Hiemstra een bedrijf dat onlangs een app ontwikkelde om pijnbeleving bij patiënten te registreren. ‘Maar bij de vraag of er ook een diagnose kon worden gesteld, zijn ze gestopt,’ aldus Hiemstra. ‘Interpretatie van gezondheidsgegevens middels een app is niet eenvoudig, bovendien mag je patiëntgegevens niet zomaar uitwisselen. Daarbij komt ook nog de vraag door wie en waar de gegevens überhaupt worden bewaard. Het klinkt allemaal prachtig, maar in de praktijk stuit digital health op veel praktische problemen. Met name IT-ellende – nieuwe systemen die in bestaande moeten functioneren – en de aansprakelijkheidskwestie als er iets misgaat.’

Ondanks de uitdagingen bij het implementeren van digitale vernieuwingen, is de verwachting dat e-health een steeds groter onderdeel van de gezondheidszorg gaat uitmaken. ‘Voor advocaten gaat het meer werk opleveren,’ voorspelt Hiemstra. ‘Door het ontstaan van verschillende samenwerkingsverbanden zal er meer vraag naar advisering zijn. En op kleinere schaal overnames.’

Hedy Jak

Freelance journalist

Profile page
Advertentie