Deurwaarders die in incassozaken voor e-Court hebben uitgevoerd, hebben daarvoor onterecht kosten in rekening gebracht. Het gaat in het geval van deurswaardersbedrijf GGN om een mogelijk bedrag van 3,3 miljoen euro aan onterecht ontvangen bedragen.

De Amsterdamse Kamer voor Gerechtsdeurwaarders bepaalde deze week dat het oproepen per exploot voor e-Court geen ‘ambtshandeling’ is. Deurwaardersbedrijf GGN heeft met betrekking tot de hoogte van de kosten bovendien steeds onterecht verwezen naar de officiële deurwaarderstarieven. Daarmee zou GGN de voorzieningenrechter hebben misleid. Bij de voorzieningenrechter verkreeg GGN immers een exequatur waarmee een vonnis van e-Court ten uitvoer kon worden gebracht.

Met de uitspraak krijgt de affaire rond de digitale arbitrage-instelling e-Court voor betrokken deurwaarders een vervelend staartje. Volgens André Moerman, voorzitter van de signaleringscommissie van de Landelijke Organisatie Sociaal Rechtslieden (LOSR), heeft GGN in 33.000 gevallen mensen ten onrechte ruim 100 euro in rekening gebracht. GGN zegt tegen de uitspraak in beroep te gaan, evenals klager in de zaak, die door LOSR werd bijgestaan. Moerman verwacht dat LOSR dan opnieuw gelijk krijgt. ‘De vraag is hoe het dan verder gaat. Naar verwachting zullen we de onterecht gevorderde bedragen op basis van onrechtmatige daad terugvorderen.’ Hij sluit een gezamenlijke claim van schuldenaren tegen GGN niet uit.

Tot vorig jaar behandelde e-Court tienduizenden incassozaken voor onder meer Nederlandse zorgverzekeraars. Het bedrijf kwam echter onder vuur vanwege gebrek aan transparantie. Binnen de rechtspraak ontstond bovendien discussie of voorzieningenrechters wel exequaturs konden afgeven op basis van vonnissen van e-Court. Men besloot daarover eerst advies in te winnen bij de Hoge Raad. Daarop trokken de klanten van e-Court zich massaal terug en heeft het bedrijf zijn activiteiten sindsdien stilgelegd.

De zaak voor de Amsterdamse Kamer van Gerechtsdeurwaarders werd gevoerd door een door LOSR gesteunde klager die stelde onterecht 101 euro aan deurwaarderskosten te hebben betaald. GGN bracht bij schuldenaren bij de oproep voor e-Court steeds ‘ambtelijke kosten’ in rekening, kosten die gebruikelijk zijn voor een oproep om voor de kantonrechter te verschijnen. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders bepaalde deze week dat de kosten in het geval van een oproep voor e-Court niet als ‘ambtelijke kosten’ kunnen worden gekwalificeerd. De tuchtrechter stelde echter wel dat op dit punt mogelijk verwarring is gezaaid door de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders en heeft daarom aan GGN geen sanctie opgelegd. Wel oordeelde de Kamer al in 2011 dat een oproep bij exploot voor e-Court geen ambtshandeling is.

Uit onderzoek van onder meer het Financieele Dagblad blijkt dat deurswaardersbedrijven in zwaar weer zitten. Mede door de verhoging van de griffiekosten in de afgelopen jaren, is het aantal incassozaken tussen 2011 en 2017 met ruim 200.000 afgenomen naar 353.000. De omzet van de bedrijven uit de sector daalde tussen 2015 en 2017 met 34 miljoen euro naar 389 miljoen euro.

Advertentie