De Rechtspraak gaat een groot aantal digitale asiel- en bewaringszaken archiveren. Het gaat om zo’n 15.000 afgesloten zaken, meldt de Rechtspraak op de website.

De zaken worden vanaf donderdag 24 januari 2019 overgeplaatst naar het Centraal Digitaal Depot bij de Justitiële Informatiedienst (JustID). Partijen kunnen gearchiveerde dossiers niet meer raadplegen via Mijn Rechtspraak. Wel kunnen zij een dossier of stukken daaruit opvragen via het Rechtspraak Servicecentrum.

De meeste advocaten en de IND hebben het dossier al gedownload voor eigen dossiervorming, aldus de Rechtspraak. Partijen ontvangen dan ook geen notificatie via Mijn Rechtspraak dat het dossier gearchiveerd wordt.

In februari 2018 testte de Rechtspraak het systeem om digitale dossiers over te plaatsen naar het Centraal Digitaal Depot. Na de archivering van de 15.000 zaken worden nieuwe zaken voortaan automatisch gearchiveerd. Zaken blijven in Mijn Rechtspraak beschikbaar tot minimaal 6 maanden nadat de beroepstermijn is verstreken of nadat uitspraak is gedaan in hoogste instantie. Na die tijd stuurt de Rechtspraak alle dossierstukken, zaakgegevens en het zaakverloop naar de digitale archiefkast bij de Justitiële Informatiedienst (JustID).

Advertentie