De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met een wetsvoorstel dat collectieve schadevergoeding mogelijk maakt. Met name consumentenorganisaties hebben jarenlang aangedrongen op de nieuwe wet.

Met de nieuwe Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie kunnen belangenorganisaties voor groepen consumenten die door dezelfde gebeurtenis schade hebben geleden, via de rechter collectief schadevergoeding eisen. De rechter bepaalt vervolgens in één procedure of een bedrijf de regels heeft overtreden én wat een gepaste schadevergoeding is.

Advertentie